Рейтинг

Наявність стратегічного плану онлайн-навчання

На виконання Наказу Ректора  № 4-239 від 9.08.2009р. Про створення Банку веб-ресурсів навчальних дисциплін  НТУУ «КПІ»

з Наказу
Створити Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ» (далі — Банк) як складову Єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ» на базі Українського інституту інформаційних технологій в освіті (УІІТО), що входить до складу навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» (ІПО), забезпечивши розроблення, збереження і впровадження в навчальний процес веб-ресурсів всіх навчальних дисциплін

Український інститут інформаційних технологій в освіті НМК «ІПО» КПІ ім. Ігоря Сікорського (http://uiite.kpi.ua/) для онлайн-навчання  та створення банку веб-ресурсів використовує міжнародну платформу дистанційного навчання Moodle версія 3.6. (https://do.ipo.kpi.ua/)

Moodle – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне веб-середовище вільного доступу, в якому розроблюються веб-ресурси для онлайн-навчання:

 • елементи (динамічні модулі):
  • лекції з контролем знань (тестування)
  • завдання
  • тести
  • глосарій
  • семінар
  • відеоконференції
  • опитування
  • форум
  • чат
  • анкета
  • зворотній зв’язок (анкета для оцінки будь-чого)
  • база даних
 • ресурси (статичні модулі):
  • посилання
  • підручник
  • папка з файлами
  • сторінки з текстом
  • файли

Доступ до дистанційних курсів в режимі 24х7 з любого місця де є доступ до інтернету.

Контроль викладача за діями студента:

 • сьогоднішні події
 • всі події
 • короткий звіт
 • повний звіт
 • огляд оцінок

Для студента доступно – огляд оцінок та коментар викладача.

 

Права учасників онлайн-навчання:

Керуючий Керуючі мають доступ до курсу та можуть змінювати його. Вони, як правило, не беруть участі в курсах.
Розробник курсу Розробники курсів можуть створювати нові курси.
Вчитель Вчителі можуть робити в курсі все, в тому числі змінювати елементи курсу і оцінювати студентів.
Асистент (без права редагування) Асистент може викладати в курсах і виставляти оцінки, але він не може змінювати зміст курсу.
Студент Зазвичай студенти мають право в рамках курсу вивчати контент курсу, виконувати завдання, проходити тестування, можуть задавати питання в форумі, приймати участь у відеоконференціях.
Гість Зазвичай гості мають мінімальні права, які обумовлені розробником курсу.

Реєстрація користувачів в систему ДН здійснюється на початку навчального року, після закінчення навчального року користувачі видаляються із системи ДН

Дані на 1 березня 2020р.
Зареєстрованих користувачів 2451 особа
Дійсних навчальних дистанційних курсів, на які потрібна реєстрація 221 ДК
Дистанційних курсів у вільному доступі 88 ДК
Кількість проектів, що увійшли до каталогу VIII Фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge 173 проекти
Адреса розміщення каталогів стартап-проектів Фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge  — https://www.sikorskychallenge.com/startups/