ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» та Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

ПОЛОЖЕННЯ про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» та Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

Наказ Ректора № 1-123 від 29.03.2013р.

Про затвердження Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ» та Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

Наказ (Додаток 1 та Додаток 2 до Наказу Ректора № 1-123 від 29.03.2013р. ) [завантажити…]

Наказ Ректора

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 Н А К А З № 1-123

м. Київ                                                                                              «_29_» березня 2013 р.

Про затвердження Положення про Навчально-методичний комплекс

«Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ»
та Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

З метою подальшого удосконалення системи післядипломної освіти, включаючи підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»,

Н А К А З У Ю:

  1. Затвердити Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти»  Національного  технічного  університету  України «Київський політехнічний інститут» (додаток № 1).
  1. Директору НМК «ІПО» та керівникам підрозділів НТУУ «КПІ» у своїй діяльності, пов’язаній з організацією післядипломної освіти, дотримуватись Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти».
  2. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних працівників Національного технічного  університету  України «Київський політехнічний інститут» (додаток № 2).
    Пункт 2.3 Положення у частині загального обсягу курсів і програм навчання ввести в дію з 01 вересня 2013 року.
  3. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам кафедри ознайомити науково-педагогічних працівників відповідних підрозділів із Положенням про підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних працівників Національного технічного  університету  України «Київський політехнічний інститут».
    Науково-педагогічним  працівникам  НТУУ  «КПІ»  при  підвищенні  своєї кваліфікації керуватися цим Положенням.
  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор                                                                      М.З. Згуровський