Доповнення до наказу НТУУ «КПІ» № 4–413 від 15.12. 2008 року «Про створення навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти»

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАКАЗ № 4-76

м. Київ «23» 04 2009р.

Доповнення до наказу НТУУ «КПІ» № 4–413 від 15.12. 2008 року «Про створення навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти»

З метою подальшого удосконалення системи післядипломної освіти в університеті та доповнення наказу НТУУ «КПІ» № 4 – 413 від 15.12.2008 року «Про створення навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти» (далі — ІПО),

НАКАЗУЮ:

1. Включити з 01.07.09 р.:

до складу ІПО:

 •  Український інституту інформаційних технологій в освіті — УІІТО;
 •  Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (нова назва — Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації — ІППК);

до складу ІППК ІПО:

 •  Галузевий факультет підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Мінпаливенерго України (нова назва – Центр підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів Мінпаливенерго України) – із самостійним балансом.

2. Здійснити комплекс заходів щодо реорганізації підрозділів, зазначених у п. 1:

2.1. Директору ІПО Малюковій І.Г.:

 • — подати на затвердження штатний розклад ІПО до 11.05.09 р.;
 • — організувати виготовлення єдиної печатки ІПО до 15.07.09 р.

2.2. Начальнику управління економіки та фінансів Субботіній Л.Г.:

 • — організувати роботу головних бухгалтерів (бухгалтерів) підрозділів, зазначених у п. 1, щодо підготовки і здавання ліквідаційних балансів;
 • — організувати діяльність єдиної бухгалтерії ІПО з 01.07.09 р.;
 • — внести відповідні зміни у штатний розклад НТУУ «КПІ».

2.3. Начальнику відділу кадрів та діловодства Андрєйчук Л.П.:

 • — забезпечити реорганізацію підрозділів згідно із чинним законодавством та внести необхідні зміни до відповідних документів;
 • — довести даний наказ до співробітників підрозділів, які реорганізуються.

3. Призначити головним бухгалтером ІПО Бендікову Людмилу Володимирівну з 01.07.09 р..

4. Директору Фізико-технічного інституту Новікову О.М., директору Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Праховнику А.В. і декану Факультету електроенерготехніки та автоматики Яндульському О.С. привести діяльність центрів:

 • — навчальний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців в галузі інформаційної безпеки (ФТІ);
 • — навчальний центр підготовки енергоменеджерів (ІЕЕ);
 • — науково-інженерний центр прикладних проблем автоматизації управління електричними об’єктами «Інформмережа» (у частині перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів) (ФЕА)

у відповідність до Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

5. Деканам факультетів, директорам інститутів університету узгодити із ІПО діяльність своїх підрозділів щодо участі у організації і проведенні навчання слухачів за програмами післядипломної освіти.

6. Затвердити Положення про Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (додається).

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.

Ректор

М.З. Згуровський