Про створення Координаційної Ради Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної освіти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

від 26 лютого 2001р. № 91

Київ

Про створення Координаційної Ради Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної освіти

На виконання доручення Прем’єр-Міністра України від 5 жовтня 2000 року № 16608/97
Н А К А З У Ю:

 1. Створити Координаційну раду Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної освіти у складі:
 • Степко Михайло Филимонович, — Голова Ради, заступник Міністра освіти і науки України
 • Дмитриченко Микола Федорович, — заступник Голови Ради, начальник Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України
 • Малюкова Інна Геннадіївна, — заступник Голови Ради, директор Українського центру дистанційної освіти
 • Дубровка Тамара Василівна, — відповідальний секретар Ради, начальник відділу технічної освіти Міністерства освіти і науки України
 • Бардачов Юрій Миколайович, ректор Херсонського державного технічного університету
 • Башков Євген Олександрович, проректор Донецького державного технічного університету
 • Болюбаш Ярослав Якович, перший заступник начальника Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України
 • Божидарник Віктор Володимирович, ректор Луцького державного технічного університету
 • Биков Валерій Юхимович, директор інституту засобів навчання
 • Ващук Федір Григорович, ректор Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права
 • Гладкий Ярослав Миколайович, декан заочного факультету №1 Технологічного університету Поділля
 • Головатий Микола Федорович, голова Конференції недержавних вищих навчальних закладів
 • Гриценко Володимир Ілліч, директор Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО
 • Гузій Микола Миколайович, завідуючий кафедрою Інформатики і комп’ютерної техніки Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу
 • Дубовий Олександр Миколайович, перший проректор Українського державного морського технічного університету
 • Кочубей Олександр Олексійович, перший проректор Дніпропетровського національного університету
 • Кравець Валерій Олексійович, проректор з навчальної роботи і міжнародних зв’язків Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
 • Кузнєцов Георгій Віталійович, проректор Національної гірничої академії України, м.Дніпропетровськ
 • Кулік Микола Сергійович, проректор з навчальної роботи Національного авіаційного університету
 • Левківський Казимир Михайлович, директор науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України
 • Лігум Юрій Семенович, завідувач кафедрою Українського транспортного університету
 • Литвинов Григорій Сергійович, вчений секретар Української Академії Державного Управління при Президентові України
 • Матвеєв Анатолій Олександрович, ректор Міжнародного університету фінансів
 • Нижник Володимир Григорович, проректор з заочного навчання Київського національного педагогічного університету ім..М.П.Драгоманова
 • Олексюк Олександр Степанович, проректор з економічної інформатики Тернопільської академії народного господарства
 • Павликевич Маркіян Йосипович, проректор з навчальної роботи Національного університету «Львівська політехніка»
 • Семенець Валерій Васильович, проректор з навчальної роботи Харківського державного технічного університету радіоелектроніки
 • Сливка Володимир Юлійович, ректор Ужгородського національного університету
 • Сухарников Юрій Васильович, доцент Науково-методичного центру Міністерства освіти і науки України
 • Ткаченко Віктор Петрович, директор інституту післядипломної і дистанційної освіти Східноукраїнського національного університету
 • Тимофєєв Володимир Іванович, заступник першого проректора Національного технічного університету України «КПІ», начальник навчального відділу
 • Третяк Олег Васильович, перший проректор Київського національного університету Юрл.Т.Г.Шевченка
 • Ушакова Ніна Миколаївна, перший проректор Київського національного торговельно-економічного університету
 • Цабієв Олег Миколайович, проректор Одеського державного політехнічного університету
 • Юровська Марина Генріхівна, начальник відділу гуманітарної та економічної освіти Міністерства освіти і науки України
 1. Провести у ІІ кварталі 2001 року засідання Координаційної ради Міністерства освіти і науки України з питань дистанційної освіти.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

Міністр
В.Г. Кремень