Про сприяння створенню системи дистанційної освіти в Україні

Про сприяння створенню системи дистанційної освіти в Україні

Затверджую
Міністр освіти і науки України
В.Г. Кремень
20 грудня 2000р.

ДОРУЧЕННЯ
Прем’єр-Міністра України
Про сприяння створенню системи дистанційної освіти в Україні

З метою прискорення процесу підвищення освітнього рівня населення, підготовки фахівців високої кваліфікації, які були б спроможні ефективно керувати і самостійно вирішувати соціально-економічні проблеми в умовах економічних змін, що відбуваються в Україні, посилення державної підтримки розвитку нової форми освіти — дистанційної через Інтернет, яка досить широко починає застосовуватись у світовій практиці підготовки сучасних фахівців,
Д О Р У Ч А Ю:

 1. Міністерству освіти і науки України разом з Українським центром дистанційної освіти (УЦДО) у двотижневий термін розробити план заходів розробки Програми створення системи дистанційної освіти в Україні (далі по тексту «Програма») на 2000-2002 р, а у трьохмісячний термін — Програму.
 2. Державному комітету зв’язку та інформатизації як генеральному державному замовнику Національної програми інформатизації надати державну підтримку Програмі, а також вжити заходи для надання пільгових умов оренди каналів зв’язку мережі Інтернет користувачам дистанційної форми навчання та УЦДО як головній організації, на яку покладено створення системи дистанційної освіти в Україні.
 3. Міністерству фінансів України виділити кошти з Державного бюджету для виконання Програми:
 • — на 2000 рік — за рахунок фінансування капітальних вкладень та поточних витрат, що передбачені Програмою завдань з інформатизації на 2000 бюджетний рік (завдання — «розробити комплекс програмно-технічних засобів для впровадження дистанційних технологій навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки кадрів»):
 • 400 тис.грн — капітальні вкладення;
 • 100 тис.грн — поточні витрати;
 • — на 2001 рік — за рахунок статей Державного бюджету відповідно до Завдань Національної програми інформатизації на 2000—2002 роки (після його доопрацювання, якщо це потрібно): 3 млн.грн — капітальні вкладення та поточні витрати;
 • — на 2002 рік — за рахунок статей Державного бюджету, для чого передбачити окремим рядком фінансування Програми: 2 млн.грн
 1. Міністерству закордонних справ України, Міністерству економіки України, Міністерству освіти і науки України ініціювати проведення міжурядових переговорів та підписання угод з іноземними державами, міжнародними організаціями щодо фінансової підтримки виконання Програми, зокрема зі Світовим Банком щодо включення УЦДО до Програм GDLN.
 2. Державному комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення вжити заходи щодо популяризації дистанційної форми освіти за допомогою засобів масової інформації, організувати для цієї мети окремі телевізійні та радіопрограми.
 3. Міжвідомчому центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва розглянути можливість надання Українському центру дистанційної освіти статусу одного з базових навчальних закладів для забезпечення виконання Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 2001-2002 навчальний рік та на період до 2004 року.
 4. Рекомендувати Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям вживати заходи зі сприяння виконанню Програми.
 5. Контроль за виконанням цього Доручення покласти на ____________________________________________________________________ .

Прем’єр-Міністр України
В.Ющенко