Наказ
Про створення Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

НАКАЗ

м. Київ «24» листопада 2004 р.

Про створення Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2004 р. № 880 Про створення Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

НАКАЗУЮ:

 1. Ввести в дію Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2004 р. № 880 Про створення Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (Наказ додається).
 2. Створити у складі НТУУ «КПІ» Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО), включивши до нього Український центр дистанційної освіти (із зміною назви на — Центр дистанційного навчання — ЦДН) та Координаційний центр Центрально-східно-європейського віртуального університету — СEEVU-KPI, і забезпечивши виконання їх функцій щодо впровадження відкритої освіти, технологій дистанційного навчання та інтегрування національної освітньої системи у європейський освітній простір.
 3. Створити і розгорнути діяльність нових підрозділів УІІТО:
  • відділ науково-методичної підтримки впровадження ІКТ в освіту;
  • відділ освітніх послуг з використанням ІКТ;
  • лабораторія розроблення програмних засобів навчального призначення та контролю знань;
  • центр сертифікації, експертизи та тестування в освітній галузі;
  • відділ моніторингу ефективності використання ІКТ в освіті та маркетингових досліджень.
 4. Фінансувати УІІТО за рахунок бюджетних призначень, що виділяються на утримання НТУУ «КПІ», позабюджетних коштів НТУУ «КПІ», договірної діяльності та інших джерел.
 5. Призначити директором УІІТО директора УЦДО, кандидата технічних наук Малюкову Інну Геннадіївну.
 6. Директору УІІТО Малюковій І.Г. у двотижневий термін розробити і подати на затвердження проекти організаційної структури, штатного розкладу і складу Наглядової Ради УІІТО.
 7. Заступнику першого проректора з навчальної роботи Тимофеєву В.І. та директору УІІТО Малюковій І.Г. організувати і постійно забезпечувати взаємодію УІІТО із підрозділами НТУУ «КПІ» щодо підвищення ефективності виконання ІКТ та технологій дистанційного навчання в освітній процес.
 8. Начальнику навчально-методичного управління Шеховцову В.І. та директору УІІТО Малюковій І.Г. організувати і постійно забезпечувати взаємодію УІІТО та підрозділів НТУУ «КПІ» щодо розроблення дидактико-методичного наповнення програмних засобів навчального призначення.
 9. Закріпити за УІІТО наступні приміщення корпусу №1: №258, №262, №264.
 10. Проректору адміністративно-господарської роботи Печенику М.В. у двотижневий термін підготувати пропозиції та кошторис ремонтних робіт приміщення № 262 корп. №1.
 11. Начальнику управління економіки та фінансів Субботіній Л.Г. при підготовці кошторису НТУУ «КПІ» на 2005 рік передбачити кошти на матеріально-технічне забезпечення УІІТО.
 12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Якименка Ю.І.
Ректор

М.З. Згуровський