Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку

Аналітичний огляд «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті України: поточний стан, проблеми і перспективи розвитку» виконано на замовлення Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті колективом експертів у складі:

  • Малюкова І.Г., к.т.н., директор Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
  • Жиляєв І.Б., д.е.н., заступник завідувача секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;
  • Якименко Ю.І., д.т.н., академік НАНУ, перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
  • Тимофеєв В.І., д.т.н., проф., заступник першого проректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
  • Радченко В.М., керівник відділу проектів Українського інституту інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Крім того, в огляді були використані матеріали, надані заступником директора Департаменту вищої освіти МОН України Коровайченком Ю.М., к.т.н., Департаментом науково-технологічного розвитку МОН України, який є координатором Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці“ на 2006-2010 роки, а також результати дослідження «Стан розвитку дистанційного навчання в Україні», проведеного у 2008 році Українським інститутом інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» на замовлення Міністерства освіти і науки України в рамках реалізації науково-технічного проекту Державної програми «Інформаційно комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки; науковий керівник проекту – Малюкова І.Г., к.т.н., відповідальний виконавець – Радченко В.М.

Мета даної роботи полягає у аналізі поточного стану використання інформаційно комунікаційних технологій (ІКТ) у системі вищої освіти і підготовки фахівців з інформаційно комунікаційних технологій, визначенні проблем і першочергових кроків на шляху підвищення ефективності та результативності використання ІКТ у вищих навчальних закладах.

Головні завдання дослідження полягають у аналізі нормативно-правового поля для використання ІКТ у вищій освіті України, сучасного стану апаратного, мережевого та програмного забезпечення вищих навчальних закладів, розвитку технологій електронного (дистанційного) навчання, вирішення кадрових проблем з точки зору ефективного використання ІКТ у навчальному процесі та управлінні освітньою сферою, забезпечення підготовки фахівців з ІКТ у вищих навчальних закладах.

Ще одним завданням є окреслення основних проблем і шляхів підвищення ефективності використання ІКТ у сфері вищої освіти.

Об’єктами дослідження є ВНЗ України, що територіально прив’язані до 5 адміністративно усталених географічних зон – регіонів: західного, південного, північного, східного та центрального, які приблизно відповідають один одному за кількістю населення.

До складу західного регіону віднесені Волинська, Закарпатська, Івано Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області; південного – АР Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області; північного – Житомирська область, Київська область та м. Київ Сумська, Чернігівська області; східного – Донецька, Луганська і Харківська області; центрального – Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська і Черкаська області.

Зміст
Передмова
1. Вступ
2. Нормативно правове забезпечення використання ІКТ у вищій освіті
3. Комп’ютерне забезпечення у вищих навчальних закладах
4. Програмне забезпечення
5. Доступ до телекомунікаційних мереж
6. Електронні інформаційні ресурси навчального призначення
7. Кадрове забезпечення використання ІКТ у вищих навчальних закладах
8. Електронне (дистанційне) навчання
9. Використання ІКТ в управлінні освітньою сферою
10. Підготовка фахівців з ІКТ у вищих навчальних закладах
11. Проблеми і шляхи розвитку ІКТ у вищій освіті

Читати (завантажити) статтю повністю