Український інститут інформаційних технологій в освіті

Головна

Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) є структурним підрозділом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який створений згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2004 року № 880.

Метою діяльності УІІТО є:

підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, а також створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій в освітню сферу

Дистанційне навчання

Платформа дистанційного навчання «Сікорський» — відкрите віртуальне навчальне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке надає адміністраторам, викладачам та студентам широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання, розроблення веб-ресурсів навчальних дисциплін, організації інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами, а також управління дистанційним навчальним процесом.

Сертифікація дистанційних курсів

Визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання у якості навчально-методичної праці

Рекомендації ЕРНВ затверджуються Методичною радою університету, рішенням якої інформаційний ресурс (його окремий елемент) системи дистанційного навчання визнається у якості навчально-методичної праці і надається відповідний гриф

Підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського (108 академічних годин)

 

Підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського (72 академічні години)

 

Підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського з англійської мови

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського (НМК “ІПО») забезпечує навчання за програмами підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського.

По закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації

Консультації — вівторок, четвер з 12-00 до 16-00

Відеокурси «Економіка для всіх»

Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»

Динаміка розвитку дистанційного навчання в Moodle
 
ДокументиНатисніть, щоб переглянути інші документи

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Першого проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про внесення в додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPLEMNT) дисципліни
«Вступ до інноваційного підприємництва»

ВИМОГИ
до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями
(Наказ Міністра освіти і науки України від 30 жовтня 2013р. за № 1518,
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р.за № 1857/24389)