Головна

Український інститут інформаційних технологій в освіті (УІІТО) є структурним підрозділом Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який створений згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2004 року № 880.

Метою діяльності УІІТО є:

підвищення якості освіти, розширення доступу представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів, а також створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок ефективного інтегрування інформаційно-комунікаційних технологій в освітню сферу

Дистанційне навчання

Платформа дистанційного навчання «Сікорський» — відкрите віртуальне навчальне середовище КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке надає адміністраторам, викладачам та студентам широкі можливості щодо застосування сучасних технологій дистанційного навчання, розроблення веб-ресурсів навчальних дисциплін, організації інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами, а також управління дистанційним навчальним процесом.

Сертифікація дистанційних курсів

Визнання інформаційних ресурсів системи дистанційного навчання у якості навчально-методичної праці

Рекомендації ЕРНВ затверджуються Методичною радою університету, рішенням якої інформаційний ресурс (його окремий елемент) системи дистанційного навчання визнається у якості навчально-методичної праці і надається відповідний гриф

Підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Підвищення кваліфікації співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського з англійської мови

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» КПІ ім. Ігоря Сікорського (НМК “ІПО») забезпечує навчання за програмами підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кадрового складу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

По закінченні навчання слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації

Відеокурси «Економіка для всіх»

Рекомендовано як додатковий матеріал до курсів: «Економічна теорія», «Економіка та організація виробництва», «Міжнародна економіка», «Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», «Управління персоналом», «Поведінкова економіка»

Динаміка розвитку дистанційного навчання в Moodle
 
ДокументиНатисніть, щоб переглянути інші документи

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Першого проректора КПІ ім. Ігоря Сікорського
Про внесення в додатки до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPLEMNT) дисципліни
«Вступ до інноваційного підприємництва»

ВИМОГИ
до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями
(Наказ Міністра освіти і науки України від 30 жовтня 2013р. за № 1518,
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р.за № 1857/24389)